Hazardous-Infectious Waste Bags

 • 20'' x 18'' x 45'' Hazardous Material/Infection Waste Bag SKU: 151-010-1020
  20'' x 18'' x 45'' Hazardous Material/Infection Waste Bag SKU: 151-010-1020
  $210.61 Choose Options
 • 24'' x 23'' Hazardous Material/Infectious Waste Bag SKU: 151-010-1035
  24'' x 23'' Hazardous Material/Infectious Waste Bag SKU: 151-010-1035
  $98.50 Choose Options
 • 30'' x 36'' Hazardous Material/Infectious Waste Bag SKU: 151-010-1050
  30'' x 36'' Hazardous Material/Infectious Waste Bag SKU: 151-010-1050
  $134.74 Choose Options
 • 33'' x 39'' Hazardous Material/Infectious Waste Bag SKU: 151-010-1065
  33'' x 39'' Hazardous Material/Infectious Waste Bag SKU: 151-010-1065
  $120.50 Choose Options
 • 38'' x 59'' Hazardous Material/Infectious Waste Bag SKU: 151-010-1080
  38'' x 59'' Hazardous Material/Infectious Waste Bag SKU: 151-010-1080
  $130.95 Choose Options
 • 40'' x 46'' Hazardous Material/Infectious Waste Bag SKU: 151-010-1095
  40'' x 46'' Hazardous Material/Infectious Waste Bag SKU: 151-010-1095
  $114.55 Choose Options